Storm Eunice

Storm Eunice heeft afgelopen weekend de nodige schade aangericht.
Ook het sportcomplex van V.V. Mildam is niet geheel ongeschonden gebleven.
De wind was krachtig genoeg om de dug-outs omver te blazen en een deel
van de rails reclameborden te beschadigen.

Gelukkig is de schade niet zo groot als in 2013. Hierbij raakten toen de lichtmasten beschadigd.