Ledenadministratie

Vanaf 1 augustus 2013 heeft Grytsje de Vries de ledenadministratie van VV Mildam in beheer. Onderstaand een kort overzicht betreft regels ten aanzien van het lidmaatschap.
Wil je ook voetballen of donateur worden Meldt je aan bij:

Grytsje de Vries

Amperelaan 39
8451BX Oudeschoot
0513-610770
 • Vul het inschrijfformulier in.
 • Inschrijfformulier vv Mildam downloaden of af te halen bij Grytsje de Vries.
 • Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 • Het ingevulde formulier kun je bij Frits inleveren.
 • Contributie wordt geïnd via automatische incasso.
 • Het lidmaatschap geldt voor minimaal een jaar.
 • Dit betekent dat je voor een geheel jaar contributie verschuldigd bent, ook al wordt er tussentijds opgezegd.
 • Niet tijdige betaling van de contributie betekent uitsluiting van trainingen en wedstrijden. Tevens zullen er dan
 • additionele administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • De verschuldigde contributie blijft van kracht.

overschrijving

 • Heb je in de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging gevoetbald.
 • Dan is een overschrijvingsformulier nodig.
 • Dit formulier is op aanvraag verkrijgbaar bij de club.
 •  Het dient door beide verenigingen te worden ingevuld.
 •  Aangevuld met de ledenmutatiekaart en spelerspas te verstrekken door te verlaten vereniging.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

 • Het jaarlidmaatschap van v.v. Mildam dient te worden opgezegd voor 1 juni.
 • Dit kan alleen schriftelijk te richten aan de ledenadministratie.
 • Opzeggingen bij leiders, trainers en andere vrijwilligers gelden niet!
 • Men blijft dus contributie verschuldigd wanneer afzeggingen niet volgens de regels plaatsvinden.
 • Acceptatie geschiedt als voldaan is aan de contributieverplichtingen
 • en na betaling van nog eventuele openstaande boetes.
 • Opzegging na 1 juni betekent nog een jaar contributieafdracht.
 • Bovenstaande regels gelden tevens betreft overschrijving naar een andere vereniging.