Ledenadministratie

Wil je ook voetballen of donateur worden? Meld je aan bij

Henk de Vries
ledenadministratie@vv-mildam.nl

 

E-mail  Inschrijfformulier

Inschrijven

 • Vul het inschrijfformulier in.
 • Inschrijfformulier VV Mildam downloaden.
 • Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 • Contributie wordt geïnd via automatische incasso.
 • Het lidmaatschap geldt voor minimaal een jaar.
 • Dit betekent dat je voor een geheel jaar contributie verschuldigd bent, ook al wordt er tussentijds opgezegd.
 • Niet tijdige betaling van de contributie betekent uitsluiting van trainingen en wedstrijden. Tevens zullen er dan
 • additionele administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • De verschuldigde contributie blijft van kracht.

Overschrijving

 • Heb je in de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging gevoetbald.
 • Dan is een overschrijvingsformulier nodig.
 • Dit formulier is op aanvraag verkrijgbaar bij de club.
 •  Het dient door beide verenigingen te worden ingevuld.
 •  Aangevuld met de ledenmutatiekaart en spelerspas te verstrekken door te verlaten vereniging.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

 • Het jaarlidmaatschap van v.v. Mildam dient te worden opgezegd voor 1 juni.
 • Dit kan alleen schriftelijk te richten aan de ledenadministratie.
 • Opzeggingen bij leiders, trainers en andere vrijwilligers gelden niet!
 • Men blijft dus contributie verschuldigd wanneer afzeggingen niet volgens de regels plaatsvinden.
 • Acceptatie geschiedt als voldaan is aan de contributieverplichtingen
 • en na betaling van nog eventuele openstaande boetes.
 • Opzegging na 1 juni betekent nog een jaar contributieafdracht.
 • Bovenstaande regels gelden tevens betreft overschrijving naar een andere vereniging.