Kledingvoorschriften

Wat betreft de door V.V. Mildam verstrekte kleding is er behoefte aan
helder omschreven spelregels.
Het is goed dat iedereen die kleding in bruikleen van V.V. Mildam
heeft zich realiseert waarom deze regels er zijn en zich bewust is van
de eigen verantwoordelijkheid bij het gebruik van de kleding.

Download kledingvoorschriften