Sjoerd Hoekstra toernooi 2014

Beste sportvrienden,

Namens voetbalvereniging “Mildam” heten we
jullie van harte welkom op zaterdag 30 AUGUSTUS.
Op deze dag organiseren wij voor de 31e keer het
           SJOERD HOEKSTRA TOERNOOI

Een toernooi wat altijd aan het begin van een nieuw
voetbalseizoen wordt georganiseerd en een goede
gelegenheid is om de krachten te meten tussen de
verschillende teams, zo vlak voor de competitie.
Maar het wedstrijdelement wordt zeker niet
vergeten; met prijzen per poules en de wisselbeker
voor de best presterende vereniging van het
toernooi.
Ook dit jaar zijn de jeugdcategorieën A t/m F
vertegenwoordigd.

Naast de vrijwilligers die altijd weer voor ons
klaar staan, wil ik ook de sponsoren van dit
toernooi danken voor hun financiele steun, die
onontbeerlijk is voor het houden van dit toernooi.

Tot slot wil ik iedereen een sportief en gezellig
toernooi toewensen!

Durk Veltman,
Voorzitter jeugdcommissie

 

Download:

Programma Sjoerd Hoekstratoernooi 30 augustus 2014