Teamuitje Skûtsjesilen

Teamuitje It fjirde, 7 tsien 7 en it eerste 25-06-22 Skûtsjesilen op it Snitsermar.