Onderhoud website (update)

Binnenkort worden er onderhoudswerkzaamheden aan de website verricht.
Hierdoor kan het zijn dat de website er eventjes eruit ligt en dat niet alles meteen naar behoren werkt na de update.

*Update*:

Inmiddels heeft de update plaats gevonden.
Eventuele problemen website kunnen per e-mail gemeld worden naar webmaster@vv-mildam.nl .

Onderhoudswerkzaamheden